Εκλογή προς πλήρωσιν της τακτικής έδρας της Κλασσικής Αρχαιολογίας. Τεύχο 7 : εγένετο την 19ην Ιανουαρίου 1972 : πρακτικά εκλογών καθηγητών

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίων. Φιλοσοφική Σχολή, 1972
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 378 ΕΚΛ
Αντίγραφο Unknown Not for loan