Επιστολαί : αι προς διδασκαλίαν εν τοις γυμνασίοις υπό του Υπουργείου ωρισμέναι : τάξις γ' /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Cicero Marcus Tulius, 106-43 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Κακριδής, Θεοφάνου Α. (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Latin
Έκδοση: Εν Αθήναις : Ιωάννης Δ. Κολλάρος Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1921
Έκδοση:3η έκδ.
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 870 CIC
Αντίγραφο Unknown Not for loan