Αι μεταπολεμικαί πρόοδοι της χειρουργικής : λόγος πρυτανικός ρηθείς την 14ην Φεβρουαρίου 1954 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει των πανεπισμιακών αρχών /

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Σιγάλας, Μαρίνος Ιακ., 1894- (Yazar)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Greek
Baskı/Yayın Bilgisi: εν Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1954
Konular:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Detaylı Erişim Bilgileri ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Yer Numarası: 610 ΣΙΓ
Kopya Bilgisi Unknown Not for loan