Αι μεταπολεμικαί πρόοδοι της χειρουργικής : λόγος πρυτανικός ρηθείς την 14ην Φεβρουαρίου 1954 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει των πανεπισμιακών αρχών /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Σιγάλας, Μαρίνος Ιακ., 1894- (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
Veröffentlicht: εν Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1954
Schlagworte:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Bestandesangaben von ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Signatur: 610 ΣΙΓ
Exemplar Unknown Not for loan