Ηροδότου Αλικαρνασσήος, ιστοριών λόγοι Θ΄ επιγραφόμενοι Μούσαι = Herodoti Halicarnassei historiarum libri IX Musarum nominibus inscripti : του αυτού εξήγησις περί της Ομήρου βιοτής = eiusdem narratio de vita Homeri : item cum iconibus structur arum Babyloniacarum ab Herodoto descriptarum : alia quae accesserunt ad hanc editionem, versa cognosces post praefationes pagina : excerpta e Ctesiae libris de rebus Persicis & Indicis, & ex iisdem fragmenta auctiora cum indice aucto et locupletato /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Marnius & Aubrius
Άλλοι συγγραφείς: Estienne, Henri, 1531-1598, Jungermann, Gottfried, 1577 or 8-1610, Sylburg, Friedrich, 1536-1596, Ηρόδοτος, 484-410 π.Χ.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Francofurti : apud Claud. Marnium, & hered. Jo. Aubril.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Παρόμοια τεκμήρια