Ανέκδοτοι εξ Άνδρου επιγραφαί των χρόνων της τουρκοκρατίας. Τόμος Β΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πολέμης, Ιωάννης, 1862-1924́ (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κυπραίος (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναι : Κυπραίου, 1962
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια