Το χρέος προς την εθνικήν παράδοσιν : λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς την 26ην Οκτωβρίου 1972 εις την αίθουσαν τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Χρήστου, Παναγιώτης Κ., 1917-1995 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Εθνικό Ίδρυμα Ο Βασιλεύς Παύλος, 1973
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια