Ηροδότου Μούσαι = Herodoti historiarum libri IX. Vol. II /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ηρόδοτος, 484-410 π.Χ. (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Teubneri B. G. (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Dietsch, Heinrich Rudolph (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Ancient Greek
Latin
Έκδοση: Lipsiae : Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1866
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο