Ελληνική χρηστομάθεια εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών : μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, και μετ΄επιτόμων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων, διηρημένη εις τόμους πέντε : προς χρήσιν των απανταχού ελληνικών σχολείων και γυμνασίων : κατ΄ έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ., 1798-1878 (Συγγραφέας), Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος, 1809-1892 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Λαμπρινίδης (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1811-1856 (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Ancient Greek
Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Τύποις Αντωνίου Λαμπρινίδου, 1868
Έκδοση:2η έκδ. στερεότυπος, επιδιωρθωμένη κατά τας τελευταίας γερμανικάς στερεοτύπους έκδόσεις
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1868 ΒΥΖ
Αντίγραφο Unknown Not for loan