Κυρίλλω και Μεθόδιω : τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι. Μέρος δεύτερον /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συλλογικό Έργο: Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (Συγγραφέας), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή
Άλλοι συγγραφείς: Αναστασίου, Ιωάννης Ευ., 1918-1987 (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Εν Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1968
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια