Περί της λατινικής γλώσσης και φιλολογίας παρά τοις αρχαίοις Έλλησι : διατριβή επί υφηγεσία του μαθήματος της ρωμαϊκής γραμματολογίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμιω /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παλαμήδης
Άλλοι συγγραφείς: Σακελλαρόπουλος, Σ. Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνησι : Τυπογραφείον Ο Παλαμήδης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1878 ΣΑΚ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan