Στοιχεία γεωμετρίας /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Λάκων, Βασίλειος, 1830-1900 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αντωνιάδης (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1877
Έκδοση:έκδοσις δευτέρα μετά βελτιώσεων και προσθηκών
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο