Γαλλική χρηστομάθεια, μετά υποσημειώσεων και λεξιλογίου όλων εν τω κειμένω λέξεων : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, κατ΄ έγκρισιν της κυβερνήσεως /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Λαστίκ, Ιωάννης (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σακελλάριου (Εκτυπωτής)
Άλλοι συγγραφείς: Σακελλαρίου, Αθανάσιος, 1826-1901 (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1882
Έκδοση:5η έκδ., βελτ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1882 LAS
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan