Αι δύο μητέτρες : δίπρακτον κοινωνικόν δράμα δια τας οικογενείας και τα σχολεία, πολύ διδακτικόν /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Γούβαλης, Ευθύμιος Η. (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ερμού (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Ερμού, 1936
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια