[Σοφοκλέους τραγωδίαι επτά] = [Sophoclis tragoediae septem] : [μετά σχολίων πάνυ οφελίμων = cum interpretationibus uetuftis & ualde utilibus]

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σοφοκλής, 496-406 π.Χ. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Ancient Greek
Latin
Έκδοση: [Florentiae] : [Per haerades Philippi Iuntae], 1522
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1522 ΣΟΦ
Αντίγραφο Unknown Not for loan