Αρχαία μετρική : περιλαμβάνουσα το δακτυλικόν εξάμετρον, το ελεγειακόν δίστιχον, το ιαμβικόν τρίμετρον και το λατινικόν εξάμετρον ως και τα μέτρα του Οράτιου, Ωδαί, Πινδάρου Ολυμπιονίκοι κ.λ.π. /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Λιβέρης, Άγγελος (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Βιβλιοπωλείον Δημ. Παπαδήμα, 1976
Έκδοση:3η έκδ. επαύξ.
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 488 ΛΙΒ
Αντίγραφο Unknown Not for loan