Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Dieren, Over (Yazar)
Müşterek Yazar: Καρακώτσογλου (Çevirmen)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Greek
Dutch
Baskı/Yayın Bilgisi: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
Seri Bilgileri:About pets
Konular:

ΚΔΒΚ: Unknown

Detaylı Erişim Bilgileri ΚΔΒΚ: Unknown
Yer Numarası: 597 DIE
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede  Rezerve