Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

पूर्ण विवरण

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Dieren, Over (लेखक)
निगमित लेखक: Καρακώτσογλου (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
Dutch
प्रकाशित: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
श्रृंखला:About pets
विषय:

ΚΔΒΚ: Unknown

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Unknown
बोधानक: 597 DIE
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें