Το χρυσόψαρο : ένας οδηγός για τη φροντίδα, τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την υγεία, την εκτροφή του χρυσόψαρου, καθώς και πληροφορίες για τα κυριότερα είδη του /

Σύντομο με όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα χρυσόψαρα. Πλήρες: Η επιλογή, η στέγαση, η φροντίδα, η διατροφή, η συμπεριφορά, η υγεία, η εκτροφή και πολλά άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες διευθύνσεις και συμβουλές. Ανταγωνιστικό: Γραμμένο από αξιόπιστους συγγραφείς σε συνεργασία με πολλούς εμπειρ...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Dieren, Over (Autor)
Autor corporatiu: Καρακώτσογλου (Traductor)
Format: Llibre
Idioma:Greek
Dutch
Publicat: Αθήνα : Καρακωτσόγλου, c2006
Col·lecció:About pets
Matèries:

ΚΔΒΚ: Unknown

Detall dels fons de ΚΔΒΚ: Unknown
Signatura: 597 DIE
Còpia Unknown Disponible  Fer una reserva