Δημοτικά Άσματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Σαρχαλής Θεόδωρος (Γραφέας)
Μορφή: Χειρόγραφο Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: [χ.τ.] : [χ.ό.], 1881
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πίνακας περιεχομένων:
  • φ. (1) Δημοτικά Άσματα| συλλεγέντα| υπό| του (...) εν Κοζάνη ελληνο|διδασκάλου| θεοδώρου Γ. Σαρχαλή| Έγραψα εν Κοζάνη 1881| Τμήμα Α΄||
  • φ. 1, Αρχή: Ι. Άσμα| Λεβέντης εροβόλιασε σε μια ψηλή ραχούλα| φορεί...
  • φ. 161-166ν: (Σημειώσεις)