Βυθός κ' επιφάνεια : δράμα σε τρία μέρη /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ., 1890-1964 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήναι : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι. Δ. Κολλάρου, 1932
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια