Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Pape, Wilhelm, 1807-1854 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Passow, Franz Ludwig Carl Friedrich, 1786-1833 (Επιμελητής έκδοσης), Σακελλαρίου, Αθανάσιος, 1826-1901 (Επιμελητής έκδοσης), Στεφάνου, Ερρίκος (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1883
Έκδοση:2η έκδ., μετά πολλών βελτιώσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1883 PAP
Αντίγραφο Unknown (τ.2/β) Not for loan
Αντίγραφο Unknown (τ.2/α) Not for loan
Αντίγραφο Unknown (τ.1/β) Not for loan
Αντίγραφο Unknown (τ.1/α) Not for loan