Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος : έργον βραβευθέν υπό της Γαλλικής Ακαδημίας και του συλλόγου προς ενίσχυσιν των ελληνικών σπουδών : μετά πολλών εικόνων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Decharme, Paul, 1839-1905 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Ι., 1875-1937 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Αθήναι : Εκδότης Ι. Ν. Σιδέρης, [1884]
Έκδοση:2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: [1884] DEC
Αντίγραφο Unknown Not for loan