Περί τη ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχου Γρηγορίου και τη τέλεσει της πεντηκονταετηρίδος της ελληνικής παλιγγενεσίας : ποίημα αναγνωσθέν εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 24 Απριλίου 1871 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1919 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Α. Κτένα και Σ. Οικονόμου, 1871
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Παρόμοια τεκμήρια