Πολωνο-ελληνικό και ελληνο-πολωνικό λεξικό = Polko-grecki i grecko-polski

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Polish
Έκδοση: Αθήνα : Καλοκάθης, 2003
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα
Ταξιθετικός Αριθμός: 491.83 ΠΟΛ
Αντίγραφο Unknown Not for loan