Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος : διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Καποδίστριας, Ιωάννης Α., 1776-1831 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Betant, Elie Ami, 1803-1871 (Επιμελητής έκδοσης), Στεφανίτσης, Πέτρος Δ., θ. 1881 (Επιμελητής έκδοσης), Σχινάς, Μιχαήλ Γ., θ.1870 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνησιν : Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη, 1841
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1841 ΚΑΠ
Αντίγραφο Unknown (τ.1) Not for loan