Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος : αιώνες γλωσσικών αλλοιώσεων : ήτοι πρώται αρχαί και πορεία της γραφόμενης νεοελληνικής γλώσσης 300 π.Χ.-1750 μ.Χ.. Μέρος Α΄

"Σταθήτε, κύριοι Νομοθέται η γλώσσα είναι δημοκρατικόν πράγμα, είναι κτήμα όλου του Έθνους και πρέπει να ανακαινίζεται με ευλάβειαν και ησυχίαν, καθώς ανακαινίζονται τα ιερά των θεών, και όχι με την θορυβώδη και τυραννικήν αυθάδειαν, με την οποίαν υψώθη της Βαβέλ ο Πύργος"... "Ούτε τ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μέγας, Αναστάσιος Ε., 1855-1927 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνα : Δωδώνη, 1997
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Unknown

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Unknown
Ταξιθετικός Αριθμός: 480.9 ΜΕΓ
Αντίγραφο Unknown Στη βιβλιοθήκη  Κάντε κράτηση