Πεπραγμένα πεντηκονταετίας : 1923-1973 /

Εφημερίδες -- Ελληνικός Βορράς -- Νέα Αλήθεια -- Μακεδονία -- Υδραγωγείο Σιάτιστας -- Ύδρευση Γρεβενών -- Εκλογαί 1952, 1956, 1958, 1961 -- Ανέγερση Τεχνικής Σχολής Κοζάνης -- Τουριστικό ξενοδοχείο Κοζάνης -- Ίδρυση Νομού Γρεβενών...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ταλιαδούρης, Κώστας Χ. (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Τσόπελας, Ευστάθιος (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1973
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια