Ανδριακά χρονικά : μοναστηριολογία της νήσου Ανδρου : μονή της Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας : Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος Μπαζιώτης. Τόμος 10 /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π., 1865-1944 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Άνδρω : Ανδριακός Όμιλος, 1961
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • Περιέχει και σημειώματα περί διαφόρων εκ της νήσου Ανδρου μοναχών, μακράν της πατρίδος των εν τη υπηρεσία της εκκλησίας και των γραμμάτων εναρέτως διαβιωσάντων