Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 275 για την αναζήτηση '"1866"', χρόνος αναζήτησης: 0,07δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
ανά Duchting, Hajo
Έκδοση 2000
Θέματα: ...Kandinsky, Wassily, 1866-1944 7627...
Βιβλίο
2
...The Cretan Revolt 1866-1869...
Βιβλίο
3
ανά Ξηραδάκη, Κούλα
Έκδοση 1956
Θέματα: ...Καΐρη, Ευανθία, 1799-1866 38435...
Βιβλίο
4
ανά Μέλαινα, Ελπίς, 1818-1899
Έκδοση 2008
...Περιηγήσεις στην Κρήτη 1866-1870 : με 14 τοπιογραφίες του Joseph Winckler και έναν χάρτη της Κρήτης...
Βιβλίο
5
Έκδοση 1866
...[Κώδιξ Μουράτειου κληροδοτήματος 1866-1917] [χειρόγραφο]...
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Χειρόγραφο Βιβλίο
6
...Η κρητική επανάστασις 1866-1869...
Βιβλίο
7
Έκδοση 1967
...Η κρητική επανάστασις, 1866-1869...
Βιβλίο
8
Έκδοση 1967
...Η κρητική επανάστασις, 1866-1869...
Βιβλίο
9
Θέματα: ...Ιατρίδης, Αθανάσιος, 1799-1866 144...
Βιβλίο
10
ανά Νικηφόρου-Testone, Αλίκη
Έκδοση 1991
...Αρχείο εκτελεστικής αστυνομίας : 1818-1866...
Βιβλίο
11
...Η μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869...
Βιβλίο
12
...Αι επαναστάσεις της Αρτης του 1866 και 1878...
Βιβλίο
13
Θέματα: ...Σιλουανός ο Αθωνίτης, Άγιος, 1866-1938 1909...
Βιβλίο
14
Θέματα: ...Σιλουανός ο Αθωνίτης, Άγιος, 1866-1938 1909...
Βιβλίο
15
...Το ενδιαφέρον του αμερικάνικου λαού δια την κρητικήν επανάστασιν 1866-1869...
Βιβλίο
16
Θέματα: ...Ρετσιπέρογλου, Γεώργιος, 1866-1937 25469...
Βιβλίο
17
Έκδοση 2000
Θέματα: ...Καΐρη, Ευανθία, 1799-1866 38435...
Βιβλίο
18
Έκδοση 1896
...Βιογραφικαί σημειώσεις περί του καθηγητού Αναστασίου Κ. Χρηστομάνου : τεύχος πανηγυρικόν 1866-1896...
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
19
Θέματα: ...Ιατρίδης, Αθανάσιος, 1799-1866 144...
Βιβλίο
20
...Συμπληρωματικά διπλωματικά έγγραφα της προεπαναστατικής περιόδου του 1866 εν Κρήτη...
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email