Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 42 για την αναζήτηση '', χρόνος αναζήτησης: 0,05δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
ανά Dante, Alighieri, 1265-1321
Έκδοση 1969
Βιβλίο
2
ανά Foscolo, Ugo, 1778-1827
Έκδοση 2007
Βιβλίο
3
Έκδοση 1835
Βιβλίο
4
ανά Tasso, Torquato, 1544-1595
Έκδοση 1807
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
5
ανά Tasso, Torquato, 1544-1595
Έκδοση 1895
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
6
ανά Minzoni, Onofrio, 1734-1817
Έκδοση 1794
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
7
Έκδοση 1797
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
8
ανά Foscolo, Ugo, 1778-1827
Έκδοση 1882
Βιβλίο
9
ανά Bevilacqua, Matteo
Έκδοση 1815
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
11
ανά Tadini, Luigi
Έκδοση 1803
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
12
ανά Caro, Annibal, 1507-1566
Έκδοση 1751
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
13
ανά Petrarca, Francesco, 1304-1374
Έκδοση 1561
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
14
ανά Tasso, Torquato, 1544-1595
Έκδοση 1764
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
15
ανά Dante, Alighieri, 1265-1321
Έκδοση 1814
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
16
ανά Parascandolo, Giuseppe
Έκδοση 1716
Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Βιβλίο
17
ανά Dante, Alighieri, 1265-1321
Έκδοση 2014
Βιβλίο
18
ανά Dante, Alighieri, 1265-1321
Έκδοση 2014
Βιβλίο
19
ανά Leopardi, Giacomo, 1798-1837
Έκδοση 2013
Βιβλίο
20
ανά Dante, Alighieri, 1265-1321
Έκδοση 1968
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email