Αποστολή με SMS: Αλληλογραφία με κ. Λέανδρο Βρανούση.