Trích dẫn APA

Moliere, Ζιώγας, Ν., & Αρνές, Ι. (2017). Ο μισάνθρωπος. Αθήνα : Εκδόσεις: Εκδόσεις Βακχικόν.

Trích dẫn kiểu Chicago

Moliere, Νίκος Ζιώγας, và Ιωσήφ Αρνές. Ο μισάνθρωπος. Αθήνα : Εκδόσεις: Εκδόσεις Βακχικόν, 2017.

Trích dẫn MLA

Moliere, Νίκος Ζιώγας, và Ιωσήφ Αρνές. Ο μισάνθρωπος. Αθήνα : Εκδόσεις: Εκδόσεις Βακχικόν, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.