Trích dẫn APA

Schmidt, J., Manasek, L., & Joye, Y. (1975). Contes persans (4eme ed.). Paris: Grund.

Trích dẫn kiểu Chicago

Schmidt, Jiri, Ludek Manasek, và Yvette Joye. Contes Persans. 4eme ed. Paris: Grund, 1975.

Trích dẫn MLA

Schmidt, Jiri, Ludek Manasek, và Yvette Joye. Contes Persans. 4eme ed. Paris: Grund, 1975.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.