Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
书目详细资料
主要作者: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
其他作者: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
格式: 图书
语言:Greek
German
出版: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
主题:
在线阅读:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
实物特征
Item Description:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
实物描述:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.