Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Drugi avtorji: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Format: Knjiga
Jezik:Greek
German
Izdano: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Teme:
Online dostop:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Opis
Opis knjige/članka:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Fizični opis:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.