Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Kolejni autorzy: Καπετανάκης, Κυριάκος (Tłumacz)
Format: Książka
Język:Greek
German
Wydane: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Opis
Deskrypcja:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Opis fizyczny:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.