Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autore)
Altri autori: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traduttore)
Natura: Libro
Lingua:Greek
German
Pubblicazione: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Soggetti:
Accesso online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Descrizione
Descrizione del documento:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Descrizione fisica:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.