Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Daljnji autori: Καπετανάκης, Κυριάκος (Prevodilac)
Format: Knjiga
Jezik:Greek
German
Izdano: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Teme:
Online pristup:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Opis
Opis djela:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Opis:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.