Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Tekijä)
Muut tekijät: Καπετανάκης, Κυριάκος (Kääntäjä)
Aineistotyyppi: Kirja
Kieli:Greek
German
Julkaistu: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Aiheet:
Linkit:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Kuvaus
Huomautukset:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Ulkoasu:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.