Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Καπετανάκης, Κυριάκος (ÜbersetzerIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
German
Veröffentlicht: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Schlagworte:
Online Zugang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Beschreibung
Beschreibung:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Beschreibung:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.