Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Andre forfattere: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Format: Bog
Sprog:Greek
German
Udgivet: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Fag:
Online adgang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Beskrivelse
Emne beskrivelse:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Fysisk beskrivelse:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.