Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Καπετανάκης, Κυριάκος (ÜbersetzerIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
German
Veröffentlicht: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Schlagworte:
Online Zugang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Online

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Bestandesangaben von ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatur: 1816 GAS
Exemplar Unknown Not for loan
Exemplar Unknown Not for loan
Exemplar Unknown Not for loan