Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Altres autors: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traductor)
Format: Llibre
Idioma:Greek
German
Publicat: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Matèries:
Accés en línia:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detall dels fons de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatura: 1816 GAS
Còpia Unknown Not for loan
Còpia Unknown Not for loan
Còpia Unknown Not for loan