Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (مؤلف)
مؤلفون آخرون: Καπετανάκης, Κυριάκος (المترجم)
التنسيق: كتاب
اللغة:Greek
German
منشور في: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

الانترنت

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
رقم الطلب: 1816 GAS
النسخة Unknown Not for loan
النسخة Unknown Not for loan
النسخة Unknown Not for loan