Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Αποθηκεύτηκε σε:
書目詳細資料
主要作者: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
其他作者: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
格式: 圖書
語言:Greek
German
出版: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
主題:
在線閱讀:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
書本目錄:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών