Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Tác giả)
Tác giả khác: Καπετανάκης, Κυριάκος (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Greek
German
Được phát hành: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Mục lục:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών