Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Drugi avtorji: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Format: Knjiga
Jezik:Greek
German
Izdano: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Teme:
Online dostop:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Kazalo:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών