Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (लेखक)
अन्य लेखक: Καπετανάκης, Κυριάκος (अनुवादक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
German
प्रकाशित: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο