Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Outros autores: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Formato: Libro
Idioma:Greek
German
Publicado: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Θέματα:
Acceso en liña:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών